ﺳﯧﺮﻙ ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ 2-ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﭼﻮﻟﭙﯩﻨﻰ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ

تەھرىر: gulxan   مەنبەسى:كارۋان تورى   يوللانغان ۋاقتى:2016-06-13 13:19

      ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺳﯧﺮﻙ ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ 2-ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺵ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﭼﻮﻟﭙﯩﻨﻰ, ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮪﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﺑﺎﻱ ﻟﯩﺮﯨﻚ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﺨﯘﻣﺎﺭ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻥ ﻳﺎﺵ ﻧﺎﺧﺸﯩﭽﻰ.

 

 

   ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ 1975-ﻳﯩﻠﻰ 2-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 26-ﻛﯜﻧﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯩﻠﻰ ﺩﯨﻴﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﻜﯜﺭﻩ ﻧﺎﮪﯩﻴﻪﺳﯩﺪﻩ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻲ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ. ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘﭺ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻣﻼﭖ 1993-ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﻓﺎﻛﯘﻟﺘﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﯘﺭﺱ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ. ﺷﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮪﻪﺭﺑﯩﻲ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ 36007 ﻗﯩﺴﯩﻤﻨﯩﯔ ﮪﻪﺭﺑﯩﻲ ﻣﻪﺷﯩﻘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻣﯘﻧﻪﯞﯞﻩﺭ ﺋﻪﺗﺮﻩﺕ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ. ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﮪﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ ﺋﯧﻠﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ, ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ -ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮪﺎﻟﺪﺍ 1-ﯞﻩ 2-ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﯞﻩ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﺎﻥ-ﺷﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. 1996-ﻳﯩﻠﻰ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﻖ ﮪﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ «ﮔﯜﻟﯜﻡ ﺩﻩﻳﻤﯘ» ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯜﻧﺌﺎﻟﻐﯘ ﻟﯧﻨﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﯞﺍﺯﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯘﻧﺪﻯ. ﺑﯘ ﻟﯧﻨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ «ﺋﯘﺳﺘﺎﺯ ﻗﻪﺩﯨﺮﻯ», «ﭼﯜﺵ» ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻲ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎ ﮪﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﻮﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.

 

 

ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ 1998-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﻼ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﯧﺮﻙ ﺋﯚﻣﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ, ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺑﯘ ﺋﯚﻣﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﻩ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ. ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺷﯘ ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺋﯚﻣﻪﻛﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﻰ ﺳﯧﺮﻙ ﺳﯩﻨﯩﭙﯩﻨﯩﯔ 7 ~ 8 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻕ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ, 6 ﻳﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﯚﻣﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ﺳﯧﺮﻙ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﯘ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺳﻪﺑﯩﻲ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﯞﻩ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩﻲ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﮕﻪ, ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻟﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﻩ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺒﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﺪﻯ, ﻣﺎﻧﺎ ﮪﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺮﻙ ﺋﯚﻣﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ, ﮪﻪﺗﺘﺎ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﻰ.

 

  ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ  ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ. 2000-ﻳﯩﻠﻰ «ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ» ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻧﻪﺷﺮ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﻪﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯘﻧﺪﻯ. ﺑﯘ ﭘﯩﻼﺳﺘﯩﻨﻜﯩﺪﯨﻜﻰ «ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮔﯜﻝ -ﻏﯘﻧﭽﻪ», «ﺗﯩﺘﺎﻧﯩﻚ» ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭘﺎﺭﺍﺧﻮﺕ ﻛﯩﻨﻮﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ «ﺑﯩﯟﺍﭘﺎ», «ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ», «ﺋﺎﻧﺎ», «ﻧﻪﺩﻩ ﻣﯘﮪﻪﺑﺒﻪﺕ», «ﻛﯚﻧﺪﯛﻡ» ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ. ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯨﺸﻰ ﭘﻪﺭﮪﺎﺕ ﯞﻩ ﺩﯨﻠﺮﺍﺑﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺵ «ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﮪﻪﺑﺒﻪﺕ» ﺳﯧﺮﻙ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ 6-ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﻚ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﻚ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﭼﻮﯓ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺳﯧﺮﻙ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪﻩ «ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺷﯩﺮ» ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ. ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺗﯧﻜﯩﺴﺘﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ «ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﮪﻪﺑﺒﻪﺕ» ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ. ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﺭﻩﮪﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﻲ ﺷﯩﻤﺎﻝ ﯞﻩ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﻜﻰ ﺋﯚﻟﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ, ﺟﯩﻨﻪﻥ, ﺷﯧﻨﺠﯧﻦ, ﺟﯘﺧﻪﻱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﮪﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﮪﻪﻡ  ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ, ﻛﻮﺭﯦﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﻪﺕ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ, ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ.

 

 

2007-ﻳﯩﻠﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺳﯧﺮﻙ ﺋﯚﻣﯩﻜﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ «ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘﺳﯩﺰ, ﻧﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ» ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮ 2008-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ. ﺋﯘ ﺑﯘ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻧﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﮪﻪﻣﺮﺍﮪﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ. ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻨﯩﯔ «ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘﺳﯩﺰ, ﻧﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ» ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﺩﺍ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﯩﺮﻯ 2009-ﻳﯩﻠﻰ 6-ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ 13-ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﻚ «ﺗﻪﯕﺮﯨﺘﺎﻍ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ» ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ, 2010-ﻳﯩﻠﻰ5-ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻨﯩﯔ 13-ﻧﯚﯞﻩﺗﻠﯩﻚ «ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻛﺎﺗﺘﺎ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﻩ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻰ» ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺵ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ.

 

 ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﻰ, ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﻰ, ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ «ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﻰ ﻛﯜﻳﻠﻪﺵ» ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻐﺎﻥ «ﻛﯚﻧﺪﯛﻡ» ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ. ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯧﮭﯩﺮ-ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﻩ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ, ﺭﻩﻳﮭﺎﻥ ﺋﺎﭘﭙﺎﻱ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺵ ﻣﯧﮭﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ  ﮪﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.

 

   ﮪﺎﺯﯨﺮ ﻧﯘﺭﻧﯩﺴﺎ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺗﯧﻠﯧﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ «ﻳﯩﭙﻪﻙ ﻳﻮﻟﻰ ﺳﺎﺩﺍﺳﻰ» ﺧﯘﺵ ﺋﺎﯞﺍﺯﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻻﮪﯩﺪﻩ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ  ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.

 

  

يانفۇندا كۆرۈش
    315